Lääkehoidon arviointi yhteistyökumppanin toimesta

Lääkehoidon arviointi on yksilöllinen lääkehoidon soveltuvuuden, tarpeen, tarkoituksenmukaisuuden ja taloudellisuuden arviointi. Arvioinnissa otetaan huomioon reseptilääkkeiden lisäksi myös itsehoitovalmisteet. Lääkkeiden annoksia arvioidaan yleisten hoitosuositusten lisäksi esimerkiksi verikokeiden tai verenpaine- ja verensokeritulosten perusteella. Alla olevassa taulukossa on esitetty lääkehoidon arvioinnissa huomioitavat asiat.

Aloittamisesta sovitaan aina kirjallisesti potilaan kanssa, mutta aloitteen lääkehoidon arvioinnille voi tehdä esimerkiksi omainen tai kotihoito. Tämän maksullisen palvelun lopuksi potilas ja/tai hoitava lääkäri saa yksityiskohtaisen raportin perusteluineen lääkehoidon kokonaisuudesta. Palvelunhinta on 60 €/h.

arviointi.jpg

lääkehoidon arvioinnin vaiheet

Lääkehoidon arviointiin kuuluu aina potilaan alkuhaastattelu, jossa kartoitetaan lähtötilanne. Raportin tekemisen jälkeen lääkehoidon arvioinnin havainnot keskustellaan potilaan kanssa ja paikalla voi olla omainen tai esimerkiksi hoitaja. Mahdollisten muutosten vaikutus käydään läpi kontrollikäynnillä 1-2 kuukautta lääkehoidon arvioinnin tekemisen jälkeen.

  1. Palvelun tilaaminen ja aloitus
  2. Potilaan haastattelu (noin 30min)
  3. Raportin tekeminen
  4. Raportin purku potilaan kanssa (noin 30min)
  5. Kontrolli keskustelu (1-2kk purkutilaisuudesta)

laakityksen_tarkistus_merkki.jpg

lääkehoidon kokonaisarviointi.png

Lääkehoidon arviointi sopii kaiken ikäisille. Eniten palvelusta hyötyvät esimerkiksi monilääkityt tai lääkityksestä johtuvaa haittavaikutusta epäilevät potilaat. Yleisimpiä lääkkeiden aiheuttamia haittavaikutuksia ovat esimerkiksi:

  • huimaus
  • ummetus
  • suun kuivuus
  • väsymys

Lääkehoidon arvioinnin hyötyjä ovat esimerkiksi päällekkäislääkitysten poistaminen, haittavaikutusten väheneminen, potilaan sekä yhteiskunnan kustannusten pieneneminen ja lääkärillä lisäksi ajan säästö.