Lääkkeiden koneellinen annosjakelu

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu on palvelu, jossa asiakas saa annosjakeluun soveltuvat, säännöllisesti käytettävät tablettinsa ja kapselinsa pakattuina kerta-annospusseihin yleensä kahdeksi viikoksi kerrallaan. Tämän lisäksi asiakas saa ajan tasalla olevan lääkityskortin.

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu parantaa lääketurvallisuutta, edistää lääkehoidon onnistumista ja säästää lääkekuluissa. Lääkkeiden koneellinen annosjakelu sopii henkilöille, joilla on esim. runsaasti lääkkeitä jatkuvassa käytössä tai ongelmia lääkkeiden päivittäisessä annostelussa

Annosjakelu on maksullinen palvelu, johon kuuluu annospussien lisäksi

  • lääkityksen tarkistus (norm. 50€),
  • lääkelistojen päivittäminen ja
  • reseptien uusimisesta huolehtiminen.

Annosjakelupalvelun aloitusmaksu: 18,80€

Annosjakelupalvelun hinta: 8,88 e/vk. Yli 75-vuotiailla, joilla on käytössään yli kuusi annosjakeluun soveltuvaa lääkettä, on mahdollista saada Kela-korvaus annosjakelun viikkohinnasta.

Annosjakelupakkaus.jpg

Kenelle palvelu sopii

Koneellinen annosjakelupalvelu sopii iästä riippumatta kaikille jotka haluavat helpottaa lääkkeiden oton sujuvuutta. Palvelu soveltuu erityisen hyvin:

  • henkilöille joilla on useita säännöllisiä lääkkeitä
  • muistisairaille
  • dosettiin lääkkeitään jakaville henkilöille
  • hoitokotien asukkaille

MITÄ HYÖTYÄ PALVELUSTA ON

Koneellinen annosjakelu lisää lääkehoidon turvallisuutta, sujuvuutta ja taloudellisuutta. Aloitusmaksu sisältää lääkehoidon tarkistuksen, jossa selvitetään ja poistetaan mahdolliset päällekkäisyydet sekä yhteisvaikutukset yhdessä hoitavan lääkärin kanssa. Lisäksi tarkistetaan lääkkeiden ottoajankohdat. Sujuvuuden helpottamiseksi lääkkeet on pakattu annospusseihin, joihin on selkeästi merkattu oikea ottoajankohta. Taloudellisuuttaa lisää lääkkeiden hinnoittelu kahdeksi viikoksi kerrallaan, jolloin lääkkeiden kertyminen kotiin tai hoitoyksikköön vähenee. Lääkkeen lopetus ja aloitus helpottuu, koska palvelussa maksat vain jaetuista, yleensä kahden viikon, lääkkeistä kerrallaan. Lääkkeet kuitenkin hinnoitellaan isoimmista sekä edullisimmista pakkauksista.

PALVELUN TILAAMINEN

Koneellisen annosjakelupalvelun voit tilata apteekista ja tilauksen yhteydessä täytetään erillinen annosjakelusopimus. Aloituksen yhteydessä tehtävään lääkehoidon tarkistukseen ja mahdollisesti reseptien uusimiseen kuluu noin kaksi viikkoa.

Lisätietoja palvelusta saat henkilökunnalta.