Palaute

Nimi *


Paikkakunta


Puhelin


Sähköposti


Palautteesi *


Arvostelu
1
2
3
4
5

Tietosuojaseloste

 • Tämän Siilinjärven apteekin palautejärjestelmän keräämät tiedot on tarkoitettu ainoastaan asiakaspalautteen keräämistä varten (sekä tarvittavien yhteydenottojen mahdollistamiseen).
 • Palautteen antaminen anonyymisti on mahdollista, joten nimen- ja yhteystietojen täyttäminen ei ole välttämätöntä.
 • Jos kuitenkin halutaan antaa nimi- ja yhteystiedot, annettujen tietojen perusteella syntyy Siilinjärven apteekin kotisivupalaute-niminen henkilörekisteri.
 • Rekisterinpitäjä on Siilinjärven apteekki (Siilinjärven apteekki, Kuiluntie 8, 71800 Siilinjärvi).
 • Yhteyshenkilönä toimii proviisori Timo Hänninen (etunimi.sukunimi@siilinapteekki.fi, puh 044 768 1602).
 • Rekisteri koostuu sähköisesti annettujen palautteiden sisältämistä tiedoista.
 • Palaute säilytetään, kunnes asia on loppuun käsitelty, ellei palautteen tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi (henkilötietolain 34 §:n mukaisesti).
 • Palautetietoja ei ole suojattu tiedonsiirron aikana, joten arkaluontoisia ei tule lähettää palautelomakkeella.
 • Asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Asiakastietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.
 • Palautetta lähettäneellä on oikeus saada tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot ja oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan proviisori Timo Hänniselle.
 • Asiakas voi tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö tehdään apteekissa tai kirjallisesti. Asiakkaan henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkistetaan. Korjauksen tekee henkilö, jolla on rekisteritietojen korjauksen tekoon erityinen oikeus. Korjauspyyntö osoitetaan Siilinjärven apteekin apteekkarille.

* Pakollinen kenttä