Lääkehoidon tarkistus yhteistyökumppanin toimesta

Lääkehoidon tarkistuksessa selvitetään asiakkaan kokonaislääkitys, johon kuuluu reseptilääkkeiden lisäksi usein itsehoitolääkkeitä sekä esimerkiksi kivennäis- ja hivenaineita. Tarkoituksena on poistaa epätarkoituk-senmukaiset päällekkäisyydet sekä yhteensopimattomuudet. Lisäksi tarkastetaan lääkkeiden ottoajankohdat ja tarvittaessa lääkkeen soveltuvuus iäkkäiden hoidossa. Lääkehoidon tarkistuksen eroja lääkehoidon arviointiin ja kokonaisarviointiin on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Lääkehoidon tarkistuksesta jää potilaalle kirjallinen raportti, jonka voi näyttää esimerkiksi hoitavalle lääkärille vuositarkastuksessa. Lääkäri voi käyttää lääkehoidon tarkistuksen yhteydessä tehtyä raporttia hoidon suunnittelussa.

Lääkehoidon tarkistus selkeyttää lääkehoidon kokonaisuutta sekä sisältää neuvontaa lääkkeiden oikeista käyttötavoista. Palveluun sisältyy enintään 30 minuutin keskustelu lääkehoidon tarkistuksessa tehdyistä havainnoista.

Lääkehoidon tarkistus on maksullinen palvelu, jonka hinta on: 50€ (sis.alv 24%).

tarkistus_yhteisvaikutus.jpg

KENELLE PALVELU SOPII

  • Iäkkäille
  • Monilääkityille
  • Lääkkeen haittavaikutusta epäileville

Lääkehoidon tarkistus voidaan tehdä myös hoitokodin asukkaille ja potilaan kirjallisellasuostumuksella raportti voidaan käydä läpi esimerkiksi omahoitajan tai omaisen kanssa.

 

lääkehoidon tarkistus.jpg

PALVELUN TILAAMINEN

  • Lääkehoidon tarkistuksen tekemisestä ja aikataulusta sovitaan apteekissa. Mukana tulisi olla lääkelista käytössä olevista lääkkeistä. Mukana tulisi olla lisäksi  tiedot ilman reseptiä käytettävistä valmisteista. Voit tulostaa tyhjän lääkelistan kotona täytettäväksi alla olevasta linkistä:
  • Palvelun sopiminen tehdään kirjallisesti apteekissa
  • Hinta: 50€ (sis.alv 24%)
  • Lisätietoja apteekin henkilökunnalta